Home People Research Publications Contact Positions Resources

 
Principal Investigator

TEM01

褚志崧

Chih-Sung Chuu

Professor of Physics, National Tsing Hua University

 

PhD (Physics), University of Texas at Austin

BS (Physics), National Tsing Hua University

 

 

Postdoctoral Researcher
Research Assistant 

鄭畯元 Chun-Yuan Cheng

吳至翔 Chih-Hsiang Wu

高永成 Yung-Cheng Kao

林俊愷 Jyun-Kai Lin
 
 
PhD Students 
Master's Students 

王昭元 Chao-Yuan Wang

施彥安 Yen-An Shy

羅文嘉 Wen-Chia Lo

黃聖耀 Sheng-Yao Huang

蔡宗穎 Tsung-Ying Tsai

吳晉德 Chin-Te Wu

吳宣霈 Hsuan-Pei Wu

黃佳敏 Chia-Min Huang

楊均偉 Chun-Wei Yang

洪郁倫 Yu-Reng Hung

吳宗哲 Zong-Jhe Yang

陳逸軒 Yi-Syuan Chen

劉呈泓 Cheng-Hung Liu

曹群易 Chun-Yi Chao

楊牧學 Mu-Hsueh Yang

林傳智 Chuan-Chih Lin

詹皓惟 Yu-Shin Huang

陳絜熙 Chieh-Hsi Chen

郭智雯 Chih-Wen Kuo

簡邵偉 Shao-Wei Chien

林宏揚 Hung-Yang Lin

黎明宏 Ming-Hung Li

彭思璇 Szu-Hsuan Peng

李永承 Yung-Cheng Lee

 
 
Alumni 
TEM01

楊竣堯

Chun-Yao Yang

PhD, 2018

Postdoc 2019-2023

竣堯的量子網咖

洪漢昇 Han-Sheng Hung (MS, 2024)

張銀洹 Yin-Huang Chang (MS, 2024)

凌  敬 Ching Ling (MS, 2023)

許承平 Cheng-Ping Hsu (MS, 2023)

張文旭 Wen-She Chang (MS, 2023)

黃于馨 Yu-Xin Huang (MS, 2023)

高永成 Yung-Cheng Kao (PhD, 2023)

翁昊丞 Hao-Cheng Wen (MS, 2022)

盧昱燊 Yu-Sheng Lu (MS, 2022)

簡子翔 Tzu-Hsing Chien (MS, 2022)

洪郁倫 Yu-Ren Hung (MS, 2022)

黃佳敏 Chia-Ming Huang (MS, 2022)

周執方 Chih-Fan Chou (MS, 2022)

蔡慶樺 Ching-Hua Tsai (MS, 2022)

陳彥儒 Yen-Ru Chen (PhD, 2022)

張藝薰 Yi-Hsun Chang (MS, 2021)

張庭瑞 Ting-Juei Chang (MS, 2021)

劉育宏 Yu-Hung Liu (MS, 2021)

魏辰業 Chen-Yeh Wei (PhD, 2021)

林志嘉 Chih-Chia Lin (MS, 2017)

蘇予珉 Yu-Min Su (MS, 2020)

楊仁宏 Ren-Hung Yang (MS, 2017)

吳至翔 Chih-Hsiang Wu (PhD, 2020)

楊均偉 Chun-Wei Yang (MS, 2017)

秦拉維 Ravikumar Chinnarasu (PhD, 2020)

林俊愷 Jyun-Kai Lin (MS, 2017)

鄭畯元 Chun-Yuan Cheng (PhD, 2019)

馮軾文 Shih-Wen Feng (MS, 2016)

黃聖軒 Sheng-Hsuan Huang (MS, 2019)

林奕豪 Yi-Hao Lin (MS, 2016)

洪睿澤 Jui-Tse Hung (MS, 2019)

劉柏輝 Po-Hui Liu (MS, 2016)

陳奕丞 Yi-Cheng Chen (MS, 2019)

蘇偉民 Wei-Ming Su (MS, 2016)

朱顯誠 Hsien-Chen Chu (MS, 2019)

朱世賢 Shih-Hsien Chu (MS, 2017)

王佳南 Chia-Nan Wang (MS, 2019)

謝宗樺 Tsung-Hua Hsieh (MS, 2017)

劉啟揚 Chi-Yang Liu (MS, 2019)

江成一 Cheng-I Jiang (MS, 2016)

陳姿安 Tzu-An Chen (MS, 2019)

林駿 Chun Lin (MS, 2015)

鄭婷 Ting Cheng (MS, 2018)

陳保鋼 Pao-Kang Chen (MS, 2015)

丁羿丰 Yi-Feng Ding (MS, 2019)

張安志 An-Chi Zhang (MS, 2015)

郭昌昊 Chang-Hau Kuo (PhD, 2018)

范揚雄 Yang-Hsiung Fan (Postdoc, 2014)

劉喬凱 Chiao-Kai Liu (MS, 2018)

江健 Jian Jiang (MS, 2015)

張進宣 Chin-Hsuan Chang (MS, 2018)

莊雅雯 Ya-Wen Chuang (MS, 2014)

林冠亨 Kuan Heng Lin (MS, 2018)

于耀淳 Yao-Chun Yu (MS, 2014)

李傳毅 Chuan-Yi Lee (MS, 2017)

吳宗耀 Tsung-Yao Wu (RA, 2014)

葉永青 Yung-Chin Yeh (MS,2017)